Rosa Díez

Feito o :5 Marzo 2010

Soamente Unha Persoa Delicada, coma a do retrato, pode ser quen de dicir: “Zp es un gallego en el sentido peyorativo” e de Rajoy: “Es gallego”, e non se desculpar. Aínda que eu persoalmente o de Rajoy dubídoo.
Que máis quixeran eses dous. Ámbalas dúas frases son en realidade un eloxio, pero como o que conta é a intención, a dela quedou moi clara. Certo é que non se pode agardar máis dunha persoa coa súa traxectoria.
Non creedes que había que prohibirlle, que volvese por os pés en Galicia, e se o fixese, fose apupada por tódolos galegos ?.

Tema Panorama porThemocracy