Warning: Use of undefined constant THEM_TEMPLATEURL - assumed 'THEM_TEMPLATEURL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/26/d327925230/htdocs/wp-content/themes/panorama/functions.php on line 27
LibreOffice. Writer | O Blogue do Trisquel

LibreOffice. Writer

Feito o :3 Xuño 2012


Creative Commons ©

Procesador de Textos.Writer

Interfaz de Usuario
Para manexar LibreOffice imos dispor dun navegador encargado de amosar todos os obxectos contidos nun documento e das ferramentas para o seu manexo. Este é o de Writer.


>
As dúas imaxes amósanos o navegador de LibreOffice, como veremos máis adiante é o mesmo para todas as aplicacións.
Elementos da Pantalla:

 1. Barra de Títulos:Amosa o nome da aplicación e do documento actual, Sen titulo 1, ata que gardemos o documento e llo cambiemos.

 2. Barra do Menú: Amosa todas as funcións e utilidades do programa.

 3. Barra de Ferramentas: Contén as funcións e utilidades máis usadas. Pódese personalizar.

 4. Regras: Temos dúas, serven para dar información sobre as marxes, tabuladores e sangrías. Tamén poden alongar ou encoller o doocumento

 5. Área de Traballo: É toda a zona na que imos escribir.

 6. Barras de Desprazamento: Permiten o desprazamento vertical e horizontal polas páxinas do documento.

 7. Barra de Estado: Amosa información do número de páxinas, do estilo, idioma, cambiar entre inserir/sobre-escribir, gardar o documento, visualizar páxinas en paralelo e mesmo facer zoom, e dicir, afastar ou acercar a páxina.

 8. Menú Emerxente: Son menús que se activan ao facer clic no botón dereito do rato.

 9. Cadro de Diálogo: Son fiestras nas que se poden ver todas as opción dun comando.

Menú do Ficheiro
Estas orde aplícanselle ao documento actual. O elemento Ficheiro da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Novo: Crea un novo documento para calquera das aplicacións de LibreOffice.

 2. Abrir: Abre un documento gardado previamente.

 3. Documentos recentes: Amosa, e permítenos elixir, entre os últimos documentos gardados.

 4. Asistentes: Ofrécennos axuda para confeccionar cartas, fax, presentacións, etc.

 5. Pechar: Pecha o documento actual.

 6. Gardar: Garda o documento actual, a primeira vez pregunta onde o queremos gardar.

 7. Gardar como: Garda o documento e danos a opción de escoller onde.

 8. Gardar todo: Garda sen preguntar. Moi útil para ir gardando o documento de traballo.

 9. Recargar: Volve cargar o documento na última versión gardada.

 10. Versións: Permite manter varias versión dun documento.

 11. Exportar: Permítenos crear documentos html,xml,pdf, txt, etc.

 12. Exportar como PDF: Crea un PDF a partir do documento actual.

 13. Enviar: Permite enviar documentos como e-mails, html, etc.

 14. Propiedades: Amósanos o tipo de documento, Localización, Tamaño, data de creación…

 15. Sinaturas dixitais: Serve para asinar un documento, para elo precisamos ter un certificado dixital.

 16. Modelos: Deixa organizar e editar os nosos modelos, así como salvar o ficheiro actual como modelo.

 17. Previsualización no explorador web: Amósanos o documento actual como unha páxina web.

 18. Previsualización da páxina: Permítenos ver as páxinas como van saír na impresora.

 19. Imprimir: Iso.

 20. Configuración da impresora: Permítenos escoller a impresora, mudarlle as opcións e configurar a páxina que imos imprimir.

 21. Saír: iso.

Como xa se comentou, a dereita dalgunha das opción que acabamos de ver está a combinación de “teclas quentes”, que nos permiten chegar antes as devanditas opcións.

Menú Editar
Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual. O elemento Editar da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Desfacer:Eliminar ‘LibreOffice’: Desfai a última palabra escrita.

 2. Refacer: O contrario de desfacer.

 3. Repetir:Eliminar ‘LibreOffice’: Repite a última palabra escrita.

 4. Cortar:Corta un parágrafo previamente seleccionado.

 5. Copiar:Copia un parágrafo previamente seleccionado.

 6. Pegar: Pega un parágrafo previamente copiado ou cortado.

 7. Pegado Especial: Pega formatos especiales.
 8. Seleccionar texto:Marcar co rato un texto.

 9. Modo de selección:Estándar ou por bloque.

 10. Seleccionar todo:Selecciona todo o documento.

 11. Cambios:Refire o xeito de gravar, protexer, aceptar ou rexeitar cambios no documento.

 12. Compara documentos:Compara documentos distintos.

 13. Atopar:Atopa, se existe, unha palabra ou frase determinada

 14. Atopar e substituír:Atopa e cambia unha palabra ou frase por outra proposta.

 15. Texto auto:Completa as palabras segundo as imos escribindo.

 16. Substituír base de datos:Substitue no documentos bases de datos as que se accede a través de campos.

 17. Campos:Activase ao inserir un campo. Os campos úsanse para inserir información sobre o documento, por exemplo, nome do ficheiro, modelo, estatísticas, datos do usuario e hora.

 18. Nota a rodapé/Nota final:Activase cando se insire unha nota de pé ou unha nota de fin.

 19. Entrada de índice: Permite seleccionar as palabras que imos utilizar como entrada de índice.

 20. Entrada bibliográfica:As bibliografías son listas de traballos aos cales se fai referencia nos documentos. LibreOffice almacena información bibliográfica en bases de datos ou en documentos individuais.

 21. Hiperligazón:É un enlace a unha páxina web, un documento ou unha parte do documento actual.

 22. Ligazóns: Permite editar e configurar as propiedades da ligazón seleccionada.

 23. Complemento:É un compoñente que podemos crear e engadilo aos menús e barras de ferramentas de LibreOffice.

 24. Mapa de imaxe:Un mapa de imaxe é un marco de texto ou unha imaxe sensíbel a unha referencia.

 25. Obxecto:Un obxecto é un elemento de pantalla que contén datos. Pode referirse a datos do aplicativo, como texto ou imaxes.

Menú Ver
Este menú contén ordes para controlar a presentación en pantalla do documento. O elemento Ver da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Deseño de impresión:É o aspecto por defecto do documento.

 2. Deseño web:Se marcamos esta opción o documento semella unha páxina web.

 3. Barras de ferramentas: Permítenos configurar o aspecto do navegador.

 4. Barra de estado:Marcada ou desmarcada

O feito de marcar ou desmarcar todas estas opción vai marcar o aspecto das ferramentas de LibreOffice.

Comentarios: É unha nota ao marxe da páxina onde se poden por comentarios.

………………………………

Zoom:Serve para afastar ou acercar a páxina.

Menú Inserir
O menú Inserir contén ordes para inserción de elementos novos no documento. Isto inclúe seccións, notas, notas a pé, comentarios, caracteres especiais, gráficos e obxectos doutros aplicativos.O elemento Inserir da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Quebra manual:Insire unha rotura de liña manual, de columna ou de páxina na posición actual do cursor.

 2. Campos:Os campos úsanse para inserir información sobre o documento, por exemplo, nome do ficheiro, modelo, estatísticas, datos do usuario e hora.

 3. Caracteres especiais:Esta función permítenos inserir caracteres especiais no texto, como marcas de verificación, caixas e símbolos telefónicos.

 4. Marca de formato: Permítenos tres marcas: Espazo sen quebras, guión irrompíbel e guión opcional.

 5. Sección: Permítenos inserir unha sección ou unha ligazón a un ficheiro.

 6. Hiperligazón:Abre unha caixa de diálogo que permite crear e editar unha url, pode ser a unha páxina web, un documento ou a unha parte do propio documento.

 7. Cabeceira:As cabeceiras son áreas situadas na marxe superior ás cales se engade texto ou imaxes. As páxinas co mesmo estilo reciben automaticamente a cabeceira que engada. É posíbel inserir campos, tales como números de páxina e títulos de capítulo.

 8. Rodapé:O mesmo que as cabeceiras pero para o pé de páxina.

 9. Nota rodapé/Nota final:Insire unha nota de pé ou unha nota de fin no documento. A áncora para a nota é inserida na posición actual do cursor. Podes escoller entre numeración automática ou un símbolo de costume.

 10. Lenda: Define as opcións que se van aplicar ao tipo de obxecto seleccionado. Dispoñíbel ao seleccionar un obxecto. O maior uso é nas gráficas.

 11. Marcador:Insire unha marca na posición do cursor. Entón pódese utilizar o Explorador para saltar á localización marcada dende calquera sitio do documento.

 12. Referencia cruzada:Lista os tipos de campo dispoñíbeis. Para engadir un campo ao documento premer nel na lista de selección.

 13. Comentario:É unha nota ao marxe da páxina.

 14. Script:Son pequenos programas escritos en JavaScript. .

 15. Índices: Poden ser de Entrada, amosa o texto que é seleccionado no documento. Se queres, podes introducir unha palabra diferente para a entrada de índice. Índices e táboas, crea índices para táboas. Entrada bibliográfica, a partires da base de datos bibliográfica ou do contido do documento.

 16. Sobre: Permítenos configurar un sobre de correspondencia importando os destinatarios dende unha base de datos.

 17. Marco: Permítenos configurar un marco sobre un parágrafo previamente seleccionado.

 18. Táboa:É unha estrutura dun determinado número de filas e columnas chamadas celas.

 19. Regra horizontal:Insire unha regra horizontal por riba do cursor.

 20. Imaxe:Insire unha imaxe dende un arquivo ou un escáner a selección actual.

 21. Vídeo e son:Insire un ficheiro de vídeo ou audio na posición actual.

 22. Obxecto: Insire un obxecto OLE, unha fórmula, unha extensión ou unha gráfica.

 23. Marco flotante:Insire un marco flotante no documento actual. Os marcos flotantes son utilizados en documentos de HTML para mostrar os contidos doutro ficheiro.

 24. Ficheiro: Insire un ficheiro.

Menú Formato
Contén ordes para formatar o deseño e o contido de documentos.O elemento Formato da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Eliminar formatado directo:Formatar un documento sen estilos é considerado como directo. Esta opción elimínao no texto seleccionado.

 2. Carácter: Permite aplicarlle a un carácter ou a un parágrafo o tipo de letra, efectos de tipo de letra, posición, hiperligazón e fondo.

 3. Parágrafo: Permite tabulacións, maiúsculas capitulares, bordos, fondo, sangrias e espazamentos, aliñamento, fluxo de texto e esquema e numeración de parágrafos.

 4. Víñetas e numeración: Permite viñetas, tipo de numeración, esquema e imaxes así como fixar a posición e diversas opcións. Por e retirar.

 5. Páxina: Para o estilo de páxian predeterminado temos: Organizador, páxina, fondo, cabeceira, rodapé, bordos, columnas e Nota a rodapé.

 6. Páxinas de portada: Permitenos crear e dar fomato as páxinas de portada a partir da actual ou inserindo unha nova.

 7. Modificar maiúsculas/minúsculas: Pon a maiúscula inicial, convirte maiúsculas a minúsculas e viceversa, pon maiúscula inicial a cada palabra e troca maiúsculas e minúsculas.

 8. Columnas: Permite escribir parágrafos en varias columnas.

 9. Seccións: Da formato a unha sección previamente inserida.

 10. Estilos e formatado: Especifica se a xanela estilos e formatado debe mostrarse ou ocultarse. Nela atribúense e organízanse os estilos.

 11. Autocorrección: Aplica automaticamente formatos ao documenoto segundo as opcións: Ao teclear, aplicar ou autocorrixir.

 12. Ancorar: Pode ser á páxina, ao parágrafo, ao caracter ou o marco.

 13. Axuste: Opcións para desactivar o axuste do texto ou axustar páxina ou parágrafo.

 14. Aliñamento: Esquerdo, dereito, centrado ou xustificado.
 15. Dispor: Cada obxecto que se coloque no documento irase amontoando sobre o obxecto anterior. Non se pode alterar a orde de amontoamento de texto.

 16. Voltear: Voltea o obxecto seleccionado de xeito vertical ou horizontal.

 17. Agrupar: Agrupa ou desagrupa obxectos.

 18. Obxecto: Un obxecto é un debuxo o un texto cunha serie de atributos e propiedades que nos permiten actuar sobre el.

 19. Marco/Obxecto: Os marcos/obxecto son cadrados ou rectángulos que se engaden aos parágrafos para conter imaxes ou textos.

 20. Imaxe: Contén as funcións que se lle poden aplicar a unha imaxe inserida.

Menú Táboa

Mostra ordes para inserir, editar e eliminar unha táboa dentro dun documento de texto. O elemento Táboa da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

Unha táboa é un obxecto cunha estrutura de columnas, filas e celas coas seguintes propiedades:

 1. Inserir: Isto é o resultado de inserir unha táboa de 3×2, tres columnas e dúas filas cuxo resultado é seis celas. A cada cela aplícanselle as propiedades dun documento:

 2. Eliminar: Pode ser unha táboa, fila ou columna.

 3. Seleccionar: Unha táboa, fila, columna ou cela.

 4. Combinar celas: Pódense combinar varias celas nunha soa.

 5. Dividir celas: O contrario de combinar.

 6. Protexer celas: Para evitar a súa modificación ou eliminación.

 7. Combinar táboa: Combina dúas táboas consecutivas nunha soa;

 8. Dividir táboa: O contrario de combinar.

 9. Formato automático: Automaticamente aplica formatos á táboa actual, incluíndo fontes, e bordos.

 10. Axustar automaticamente: A largura da columna e a altura da fila.

 11. Repetición de filas de título: Iso.

 12. Converter: Texto en táboa; Abre unha caixa de diálogo onde pode converter en táboa o texto seleccionado. Táboa en texto; Abre unha caixa de diálogo onde pode converter a táboa actual en texto.

 13. Ordenar: Ordena os parágrafos seleccionados ou as filas.

 14. Límites de táboa: Mostra ou oculta os límites en torno das celas da táboa. Só se ven na pantalla e non se imprimen.

 15. Propiedades de táboa: Especifica as propiedades da táboa seleccionada, por exemplo, nome, aliñación, espazado, largo de columna, fondo, etc.

Menú Ferramentas
Contén ferramentas de corrección, unha galería de obxectos que podemos engadir ao documento, así como ferramentas para configuración de menús e configuración de preferencias do programa.O elemento Ferramentas da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Ortografía e gramática: A verificación ortográfica comeza na posición actual do cursor e avanza ata a fin do documento ou da selección. Tamén existe a posibilidade de continuar a verificación ortográfica a partir do inicio do documento

 2. Idioma: Selecciona a linguaxe usada polo usuario para unha selección, un parágrafo ou todo o texto.

 3. Conta de palabras: Conta palabras dun parágrafo ou de todo o documento.

 4. Numeración de esquema: Especifica o formato numérico e a xerarquía para a numeración de capítulos.

 5. Numeración de liñas: Engade ou elimina números de liña dos formatos no documento actual .Os números de liña non están dispoñíbeis en formato HTML.

 6. Notas a rodapé/Notas finais: Especifica os formatos para rodapés e notas finais.

 7. Galería: Se marcamos esta opción amósanse, debaixo das barras de ferramentas, unha serie de obxectos para usar como:Fondos, sons, viñetas, etc.

 8. Base de datos bibliográfica : Insere, borra, edita e organiza as bibliografías da base de datos. As bibliografías son listas de traballos aos cales se fai referencia nos documentos.

 9. Asistente de combinación de correspondencia: Permite enviar cartas ou correos electrónicos de xeito masivo os datos do receptores teñen que estar rexistrados nunha folla de cálculo ou nunha base de datos.

 10. Ordenar: Ordena os parágrafos seleccionados ou filas dunha táboa de xeito alfabético ou numérico. Pódense definir ata tres chaves.

 11. Calcular: Calcula a fórmula seleccionada. Pódense utilizar funcións predefinidas nunha fórmula e inserir o resultado do cálculo nun documento de texto.

 12. Actualizar: Actualiza os datos mostrados. Esta orde garante que os datos se manteñan sempre actualizados nos contornos multiusuario.

 13. Macros: As macros son grupos de instrucións usadas para automatizar tarefas.

 14. Xestor de extensións: Serve para engadir e atopar extensións. Pódense engadir, editar e retirar servidores MediaWiki, dicionarios, etc.

 15. Configuración de filtros XML: Permite abrir o diálogo de configuración de filtro de XML. Pódense crear, editar e eliminar filtros de proba para importar e para exportar ficheiros de XML.

 16. Opcións de autocorreción: Permite corrixir erros de xeito automático.

 17. Personalizar: Pódense personalizar as teclas de atallo e atribucións de macro. Tamén se poden gardar e cargar a configuración personalizada dos menús, das teclas de atallo e das barras de ferramentas.

 18. Opcións: Especifica propiedades para o obxecto seleccionado, gráfico ou marco para LibreOffice.

Menú Xanela
Contén ordes para manipular e visualizar xanelas de documentos. O elemento Xanela da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Nova xanela: Abre unha nova xanela que mostra os contidos da xanela actual.

 2. Pechar xanela: Pecha a xanela actual.

 3. Amósanos o título do documento actual e a aplicación usada: Se tivésemos máis dun documento amosaríaos todos.

Menú Axuda
O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice. O elemento Axuda da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Axuda de LibreOffice: Aí ven toda a axuda.

 2. Que é isto: Activa as suxestións de axuda adicionais baixo o apuntador do rato ata que se volva premer. Ao pasar po riba das iconas da barra de ferramentas danos información sobre elas.

 3. Enviar comentario: Lévanos ao formulario dunha páxina web.

 4. Información sobra a licenza: Amosa o cadro de diálogo da licenza e da información legal.

 5. Créditos de LibreOffice: Amosa o documento CREDITS.odt no que se inclúe unha lista cos nomes dos colaboradores que contribuíron no código fonte de OpenOffice.org (e con contribucións importadas a LibreOffice) ou a LibreOffice dende 28-09-2010.

 6. Buscando actualizacións: Amosa un cadro de diálogo con opcións para descargar ou actualizar.

 7. Sobre LibreOffice: Mostra información xeral sobre o programa, como o número de versión e os copyrights.

Aquí tes un vídeo cun exemplo práctico.

Tema Panorama porThemocracy