Warning: Use of undefined constant THEM_TEMPLATEURL - assumed 'THEM_TEMPLATEURL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/26/d327925230/htdocs/wp-content/themes/panorama/functions.php on line 27
base | O Blogue do Trisquel

Categoría: base

LibreOffice. Base

commentarios Comentarios desactivados en LibreOffice. Base
Feito o :30 Agosto 2012


Creative Commons ©

Base de Datos. Base

Base é o sistema xestor de bases de datos de LibreOffice. Seguramente é a aplicación máis potente pero tamén é a máis complexa. usa o motor de base de datos HSQL. Precisa da máquina virtual Java, pódese comprobar en LibreOffice >> Ferramentas >> Opcións >> LibreOffice >> Java, se non a temos pódese descargar dende: http://trisquel-blog.com/?cat=27 e seguir as instruccións de instalación.

Que é unha base de datos?.

E un xeito de organizar información, está formada por táboas, rexistros, campos e as relacións entre eles. Pode ir dende unha simple axenda de teléfonos ata tódolos arquivos da policía ou da Seguridade Social.

Coma exemplo sinxelo de base de datos pode servir o DNI. O armario que garda o DNI podería corresponderse cunha base de datos, cada departamento do armario sería unha táboa, unha delas a táboa DNIs, cada DNI viría sendo un rexistro e cada un dos datos que contén o DNI, un campo.

Interfaz de Usuario

Cando abrimos base aparece o asistente da base de datos e crea un ficheiro de base de datos que contén información sobre a base de datos. O número de pasos de que consta o asistente de bases de datos depende do tipo de base de datos e da operación. Se crea un novo ficheiro de base de datos, o asistente consta de dous pasos.

Seleccionar a base da datos:Crea novas bases de datos, abre ficheiros de bases de datos ou conéctase con bases de datos existentes.

Gardar e proseguir: Especifica se desexa rexistrar a base de datos, abrila para editala ou introducir unha nova táboa.

Elementos da Pantalla:

 1. Táboas:Son os obxectos que conteñen os datos, pódese crear unha táboa co asistente, en modo de deseño ou engadir táboas para crear unha visualización.

 2. Consultas: Serven para crear novas táboas a partir de táboas existentes. Temén se pode crear en tempo de deseño ou usando o asistente, Outro xeito é usando SQL: Son as siglas de “Structured Query Language”, unha linguaxe que permite a utilización de instrucións para a actualización e administración de bases de datos relacionais.

 3. Formularios: Serven para introducir datos nas táboas, en modo deseño ou asistente.

 4. Informes: Serven para organizar os campos dun documento, en modo deseño ou asistente.

Menú do Ficheiro

Estas orde aplícanselle ao documento actual. O elemento Ficheiro da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Novo: Crea un novo documento para calquera das aplicacións de LibreOffice.

 2. Abrir: Abre unha base de datos.

 3. Documentos recentes: Amosa, e permítenos elixir, entre as últimas bases de datos ou documentos gardados.

 4. Asistentes: Ofrécennos axuda para confeccionar cartas, fax, presentacións, etc.

 5. Pechar: Pecha o documento actual.

 6. Gardar: Garda o documento actual.

 7. Gardar como: Garda o documento e danos a opción de escoller onde.

 8. Gardar todo: Garda todo sen preguntar.

 9. Exportar: Permítenos crear, a partir de formularios e informes, documentos html,xml,pdf, txt, etc.

 10. Enviar: Permite enviar documento como e-mail, informe por e-mail ou informe para documento de texto.

 11. Saír: iso.

Menú Editar

Este menú contén ordes para editar os contidos do documento actual. O elemento Editar da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Desfacer: Inverte a última orde ou a última entrada.

 2. Cortar: Corta un obxecto previamente seleccionado.

 3. Copiar: Copia no portapaeis un obxecto previamente seleccionado.

 4. Pegar: Insire un elemento do portapapeis. Pode inserir formularios e informes, incluíndo subcartafoles, duns ficheiros de base de datos a outros.

 5. Pegado Especial: Insire un elemento do portapapeis usando diferentes formatos. Permite escoller pegar o contido mediante unha caixa de diálogo.

 6. Eliminar: Elimina a táboa, consulta, formulario ou informe seleccionado.

 7. Renomear: Renomea o obxecto seleccionado. Dependendo da base de datos, pode que algúns nomes, caracteres e tamaños de nomes non sexan válidos.

 8. Editar: Abre unha xanela na cal se pode editar unha táboa, consulta, formulario ou informe seleccionado.

 9. Editar en visualización SQL: Abre unha xanela na cal se poden executar instrucións SQL.

 10. Abrir obxecto de base de datos: Abre o obxecto seleccionado no último estado gardado.

 11. Crear como visualización: Converte en visualización a consulta seleccionada. A consulta orixinal permanece no ficheiro da base de datos e xérase unha visualización adicional no servidor da base de datos. Hai que ter permiso de escritura para engadir unha visualización a unha base de datos.

 12. Asistente de formularios: Abre o obxecto seleccionado.

 13. Asistente de informes: Inicia o asistente da táboa, consulta ou visualización seleccionada.

 14. Seleccionar todo: Selecciona todas as entradas, incluíndo os subcartafoles, da parte inferior da xanela da base de datos.

 15. Base de datos: Abre un submenú para editar as propiedades, tipo de conexión e configuración avanzada da base de datos.

Menú Ver

Este menú contén ordes para controlar a presentación en pantalla do documento. O elemento Ver da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Obxectos da base de datos: Son as táboas, consultas, formularios e informes.

 2. Barras de ferramentas: O feito de marcar ou desmarcar as distintas opcións vai definir que elementos se amosan na xanela principal.

 3. Barra de estado: Amosa ou esconde a Barra de Estado no bordo inferior da xanela.

 4. Previsualización: Permite previsualizar obxectos na xanela Documento se está marcada esta opción.

 5. Ordenar: Ordena de xeito ascendente ou descendente.

 6. Actualizar táboas: Actualiza as táboas.

.

Menú Inserir

O menú Inserir contén ordes para inserción de elementos novos no documento. Isto inclúe consultas, deseños, informes e formularios.O elemento Inserir da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Formulario: Abre unha nova xanela e insire un formulario.

 2. Informe: Abre unha nova xanela e insire un informe.

 3. Consulta (Visualización de deseño): Abre unha nova xanela e nun menú despregable lista as táboas e as consultas dispoñíbeis. Premendo dúas veces no nome, amósase unha xanela cos campos na parte superior da xanela ou do deseño de consulta.

 4. Consulta (Visualización SQL): Abre unha xanela na que se poden escribir sentenzas SQL que permiten controlar directamente a base de datos..

 5. Deseño de táboa: Abre unha nova xanela na que se definen os nomes e tipos de campo da táboa. Tamén se pode editar a súa estructura.

 6. Deseño de visualización: Semellante a Consulta (Visualización de deseño) sen amosar as consultas.

 7. Visualización (Simple): Semellante a Consulta (Visualización SQL).

 8. Cartafol: Permite agrupar en xeito de árbore formularios e informes.

Menú Ferramentas

Contén ferramentas de corrección e configuración.O elemento Ferramentas da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Relacións: Esta orde abre a xanela que permite definir as relacións entre varias táboas. Pódense ligar as táboas da base de datos actual por medio de campos de datos comúns.

 2. Administración de usuario: Abre a caixa de diálogo Administración de usuario, se a base de datos soporta esa función.

 3. Filtro de táboa: Abre a caixa de diálogo Filtro de táboa, na cal se poden especificar as táboas da base de datos que desexan mostrar ou ocultar. Ao seleccionar a táboa superior dunha xerarquía, selecciónanse todas as táboas desa xerarquía.

 4. SQL: Abre unha caixa de diálogo onde se poden introducir ordes SQL para a administración de bases de datos.

 5. Macros: As macros son grupos de instrucións usadas para automatizar tarefas. Dende aquí pódense gravar, organizar e executar macros, tamén se poden organizar diálogos.

 6. Xestor de extensións: Serve para engadir e atopar extensións. Pódense engadir, editar e retirar servidores MediaWiki, dicionarios, etc.

 7. Configuración de filtros XML: Permite abrir o diálogo de configuración de filtro de XML. Pódense crear, editar e eliminar filtros de proba para importar e para exportar ficheiros de XML.

 8. Personalizar: Pódense personalizar as teclas de atallo e atribucións de macro. Tamén se poden gardar e cargar a configuración personalizada dos menús, das teclas de atallo e das barras de ferramentas.

 9. Opcións: Especifica propiedades para o obxecto seleccionado, gráfico ou marco para LibreOffice.

Menú Xanela

Contén ordes para manipular e visualizar xanelas de documentos. O elemento Xanela da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Nova xanela: Abre unha nova xanela que mostra os contidos da xanela actual.

 2. Pechar xanela: Pecha a xanela actual.

 3. Amósanos o nome da base de datos aberta. Se tivésemos máis dunha amosaríaas todas.

Menú Axuda

O menú da Axuda permite iniciar e controlar o sistema da Axuda de LibreOffice. O elemento Axuda da Barra do Menú contén as seguintes opcións:

 1. Axuda de LibreOffice: Aí ven toda a axuda.

 2. Que é isto: Activa as suxestións de axuda adicionais baixo o apuntador do rato ata que se volva premer. Ao pasar po riba das iconas da barra de ferramentas danos información sobre elas.

 3. Enviar comentario: Lévanos ao formulario dunha páxina web.

 4. Información sobra a licenza: Amosa o cadro de diálogo da licenza e da información legal.

 5. Créditos de LibreOffice: Amosa o documento CREDITS.odt no que se inclúe unha lista cos nomes dos colaboradores que contribuíron no código fonte de OpenOffice.org (e con contribucións importadas a LibreOffice) ou a LibreOffice dende 28-09-2010.

 6. Buscando actualizacións: Amosa un cadro de diálogo con opcións para descargar ou actualizar.

 7. Sobre LibreOffice: Mostra información xeral sobre o programa, como o número de versión e os copyrights.

Aquí ahi un vídeo cun exemplo de bases de datos.


Tema Panorama porThemocracy