Warning: Use of undefined constant THEM_TEMPLATEURL - assumed 'THEM_TEMPLATEURL' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/26/d327925230/htdocs/wp-content/themes/panorama/functions.php on line 27
A concola en GNU/Linux.Comandos Bash | O Blogue do Trisquel

A consola en GNU/Linux.Comandos Bash

Feito o :6 Marzo 2012

Comandos para manipulación de arquivos

En Linux todo é un arquivo. Deste xeito, os dispositivos de almacenamento e as conexións de rede son tratados como arquivos. A consola, ou liña de comandos, e moi importante cando se desexa entrar na administración e programación do sistema operativo. Imos ver algúns comandos.

Axuda

Comando Descripción
man amosa o manual do comando que lle indiquemos
–help da unha axuda dos comandos

Arquivos e cartafols

Comando Descripción
ls listar arquivos e cartafols
sort ordena alfabeticamente unha lista de arquivos
cd troco de cartafol
pwd amosa a ruta ao cartafol actual
tree amosa a estrutura dos cartafols e arquivos de xeito gráfico
mkdir crea un cartafol
rmdir borra cartafols baleiros
rm -r borra cartafols non baleiros
cp copia arquivos
rm borra arquivos
mv move ou re-nomea arquivos e cartafols
cat ve o contido de un ou varios arquivos
more ve o contido dos arquivos
less ve o contido dos arquivos
split dividir arquivos
find busca arquivos
locate localiza arquivos segundo unha lista xerada
updatedb actualiza a lista dos arquivos existentes
whereis amosa a localización de un arquivo
file amosa o tipo de arquivo
whatis amosa descrición do arquivo
wc conta liñas palabras ou caracteres dun arquivo
grep procura un texto en arquivos
head amosa o inicio dun arquivo
tail amosa o final dun arquivo
tailf amosa o fin dun arquivo e o que se engade o instante (logs)
tr substitúe caracteres nun ficheiro de texto
sed cambia una cadea de caracteres por outra
join cruza a información dos arquivos e amosa as partes que se repiten
paste toma a primeira liña de cada arquivo elas combina para formar unha liña de saída
uniq elimina liñas repetidas adxacentes do arquivo entrada cando copia ao arquivo saída
cut serve para seleccionar columnas de unha táboa ou campos de cada liña de arquivo
ln crea enlaces a arquivos ou cartafoles
diff Amosa as diferenzas entre dous arquivos
fuser amosa que usuario ten en uso ou bloqueado un arquivo ou recurso
tar empaquetar arquivos
gzip comprime arquivos gz
gunzip descomprime arquivos gz
compress comprime arquivos Z
uncompress descomprime arquivos Z
chmod troca permisos a arquivos e cartafols
chown troca de propietario
chgrp troca de grupo
vi abre o editor de texto vi
pico edita un ficheiro de texto

Usuario

Comando Descripción
adduser engadir un novo usuario
useradd engadir un novo usuario
userdel borrar un usuario
passwd troca-lo contrasinal
su troco de usuario
whoami amosa o nome do usuario
logname amosa o nome do usuario
id amosa datos da identificación do usuario
finger da información do usuario
chfn Troca a información do finger
who amosa os usuarios do sistema
w amosa un detalle dos usuarios
last información dos últimos usuarios que usaron o sistema
mail programa de correo
pine lector de correo en modo texto
write manda unha mensaxe a pantalla dun usuario
mesg activa ou desactiva recibir mensaxes
wall mensaxe a todo-los usuarios
talk establecer unha charla con outro usuario
banner Saca un letreiro na pantalla
set da información sobre o entorno do usuario
addgroup engadir novo grupo
groupadd engadir novo grupo
chown cambia o propietario dun ficheiro

Procesos

Comando Descripción
top amosa os procesos que se están executando e permite mata-los
ps amosa a lista de procesos do usuario
ps aux amosa a lista de procesos da máquina
kill mata proceso por ID
killall mata procesos por nome
time mide o tempo que tarda un proceso en executarse
fg trae a primeiro plano un proceso parado ou en segundo plano
bg pon un proceso en segundo plano
& colocado ao final da liña de comandos executa en segundo plano
nice axusta a prioridade dun proceso de -20 a 19

Discos

Comando Descripción
mount monta un disco
umount desmonta un disco
df amosa o espacio libre dos discos
du amosa o espacio usado polo disco ou o cartafol
mkfs formatar un disco
fsck estado dun disco
fdisk xestión de particións

Sistema

Comando Descripción
rlogin conectase a outra máquina de xeito remoto (remote login)
rsh conectase a outra máquina de xeito remoto (remote login)
ftp conectase a outra máquina polo protocolo ftp
reboot reinicia a máquina
halt apaga o sistema
shutdown apaga o sistema
init 0 apaga a máquina
init 6 reinicia a máquina
uptime amosa o tempo dende o acendido da máquina
exit Pecho da sesión actual
logout saír do sistema
nohup proporciona inmunidade fronte a rupturas en execución de comandos
dmesg amosa mensaxes do arranque do ordenador
history amosa todo-los comandos dixitados polo usuario
uname da información do sistema operativo
tee copia a entrada estándar na saída estándar e a un arquivo
host amosa a dirección IP do servidor nunha rede local
hostname amosa o nome do servidor
umask amosa e permite troca-la máscara de usuario
chroot troca a raíz para que root execute algo en xeito particular
chsh troca o login shell
free estado da memoria
date amosa data e hora actual
cal amosa calendario
clear borra a pantalla
at executa un comando máis tarde
env ver variables do entorno
export permite o uso de variables por programas en todo-los camiños do usuario
modprobe carga módulo
startx arranca o servidor X
xev amosa os eventos das teclas e do rato
lspci amosa os periféricos conectados ao ponte pci
lsmod amosa os módulos cargados no sistema
echo escribe unha mensaxe na saída estándar
alias crea un alias. Un comando longo abreviado en poucas letras
unalias borra un alias
bc calculadora
mc executa Midnight Commander
xkill mata unha fiestra gráfica
rpm instala os paquetes rpm RedHat
dpkg instala os paquetes deb Debian
kernelcfg manexa os módulos cargados no kernel
insmod insire módulos no kernel
rmmod elimina módulos do kernel
updatedb actualiza a base de datos interna de arquivos
sh troca ao bash shell
setxkbmap por se non funcionan as teclas con AltGr no xeito

Rede

Comando Descripción
netstat amosa o estado da rede
ifconfig amosa a configuración do dispositivo de rede
iwconfig amosa a configuración do dispositivo de rede inalámbrico
nmap escanea a rede e amosa os portos que se atopan dispoñibles
ping amosa se hai resposta por parte do servidor
nslookup da a IP do noso servidor DNS
telnet Conecta cun equipo remotamente
netconf configurar-la rede
ntop amosa os procesos da rede
route -n amosa a táboa das rutas

Impresoras

Comando Descripción
lpq amosa colas de impresión
lpc estado das impresoras
lprm eliminar un traballo da cola de impresión
printtool configurar impresora
pr imprime un arquivo
jobs amosa os traballos que están nuha cola de impresión

Combinación de teclas

Comando Descripción
ctrl+l borra pantalla
ctrlalt+F1 F2 cambio de consola
ctrl+F1 F2 cambio de Escritorio
ctrl+z suspender proceso
ctrl+d final de arquivo EOF – cancela
ctrl+c termina proceso en execución – cancela
tab completa nome de cartafoles ou arquivos
ctrl+backspace cierra X; es decir, sale del sistema X y regresa a la consola

Símbolos

Comando Descripción
~ apaga-lo equipo por outros medios- alt+126
. cartafol actual
pipe – tubaxe – re-dirixe comandos – alt+124
> re-dirixe un comando – alt+62
< re-dirixe un comando – alt+60
& colocado ao final da liña de comando executa en segundo plano
&& orden1 && orden2 si orden1 termina OK executase orden2
|| orden1 || orden2 si orden1 NON termina OK executase orden2

Algúns exemplos do uso dos comandos:

http://trisquel-blog.com/?p=1663

http://trisquel-blog.com/?p=1535

http://trisquel-blog.com/?p=1202

Se tes interese en comezar a programar shells/cripts a un nivel básico/intermedio aquí tes un manual:

http://es.tldp.org/COMO-INSFLUG/COMOs/Bash-Prog-Intro-COMO/Bash-Prog-Intro-COMO.html

Referencias:

http://es.wikipedia.org/wiki/Comandos_Bash

Licenza Creative Commons©

Tema Panorama porThemocracy